شـــوق پنهان

نقشه های جهان به چه درد می خورند

نقشه های تورا دوست دارم

که برای من می کشی...

خطوط مرزی, شاهراه ها و گردنه های دنج اش!

عاشقانه ها و خنده های کش دارت

وقتی چرت سرما را پاره می کند

هیچگاه, همچون لحظاتی که می خندی

زندگی آرام نبوده است

دست های گرم تو ..."تصمیم" من است

که باید محکم گرفت و دور شد.../

 عشق رمزآلود است, مثل ...زیبایی تو...

و چه تاوان عــجیبی دارد

آنکه می پندارد,که حسابش پاک است.../

/ 0 نظر / 28 بازدید